Login
 

Vänligen logga in

Logga in

Har du glömt ditt lösenord?

Logga in med nytt konto

Registrering

Terms and Conditions

Villkor Denna webbsida är auktoriserad för PartyLite. En annan webbsida som använder detta företags namn är gjord av en individ som inte har rättigheter till det. Om du har frågor eller önskar mer information hittar du telefonnummer och e-postadresser under de specifika webbsidorna för varje land. Policy om Personlig Integritet Informationen på denna webbsida är insamlad av PartyLite. PartyLite är mån om att skydda dina personliga uppgifter och kommer att behandla dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vänligen läs nedan om vår policy för behadling av personliga uppgifter. Insamling och användning av personlig information PartyLite äger rättigheterna till all den information som finns på denna webbsida. Vi kommer inte att vidarebefordra eller överlåta dessa uppgifter till någon annan än den som uttryckligen anges. Vi kan samla in personliga uppgifter om dig på flera ställen på vår websida. I samarbetet med oss kommer det vara nödvändigt att överlåta personlig information om dig själv angående namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Övrig information, som t.ex. inkomst och kön, överlämnas endast på frivillig basis. Personliga uppgifter som du överlämnar till PartyLite kommer primärt att användas av oss för att etablera en kontakt med dig via en PartyLite kontaktperson. PartyLite kan också använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig angående aktuella uppdateringar eller aktuell utveckling inom PartyLite samt i frågor gällande PartyLites produkter och tjänster. Om du inte vill ha sådan aktuell information, vänligen meddela oss till den nedan angivna e-post adressen. Personliga uppgifter kommer inte att sparas längre tid än vad som är tillåtet enligt svensk lag eller enligt syftet för vilket de personliga uppgifterna har insamlats i enlighet med denna policy. Personliga uppgifter som med tiden inte längre är tillämpbara kommer att raderas från PartyLites system. En del av de uppgifter som du överlämnar kan utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), d.v.s. alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person. Säkerhet PartyLite har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra illegal tillgång, oavsiktlig förstöring eller förlust av dina personliga uppgifter. All information som samlas på denna websida kommer inte att sparas. Alla personliga uppgifter som sparas kommer att krypteras samt alla system som är uppkopplade på internet är utrustade med brandmurar och är regelbundet testade för att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kan spara information hos våra lokala PartyLite kontor eller sända information till vårt huvudkontor i Plymouth, Massachusetts, USA. Vi kommer dock att förvissa oss om säkerheten vid samtliga kontor. Cookies och IP-adresser En cookie är information som sparas på din hårdskiva och innehåller information om dig. PartyLite kan placera cookies på din hårdskiva för att underlätta användandet av vår websida och för att kunna göra personliga inställningar av dina tidigare besök på vår websida. Om du vill radera dessa cookies, kan de flesta internet browsers göra detta genom att förhindra att de sparas på din dator eller genom att ge en signal innan en cookie sparas på din dator. Om du vill lära dig mer om dessa funktioner kan du läsa mer om detta i instruktionerna till din internet browser eller under relevant hjälpavsnitt. Vi kan använda din IP-adress för att underlätta att identifiera problem med våra servers och för att administrera vår webbsida. Din IP-adress kan användas för att samla in generell demografisk information, att analysera besökarstatistik och det generella användandet av vår websida. Din IP-adress kommer inte att användas tillsammans med annan personlig information om dig, men den kommer att användas i utvecklingsarbetet av vår webbsida. Barn Vi har inte för avsikt att samla in information om barn under 18 år. I sådana fall där en förälder eller annan vårdnadshavare har överlåtit sådan information till oss och vill att informationen skall raderas, skall denna person kontakta oss på den e-post adress eller det telefonnummer som finns nedan i detta dokument. Vid sådana fall kommer vi att radera barnets uppgifter från våra system. Vidareförmedling av information Vi kan vidareförmedla icke personligt identifierbar information till våra närstående samarbetspartners. Vi kan även vidareförmedla dina personliga uppgifter till andra bolag som hör till PartyLite koncernen. Även om vi kan visa länkar till samarbetspartners på vår websida, kommer vi inte att vidareförmedla någon personlig information till dessa. I enlighet med de syften som beskrivits ovan kan vi komma att överföra dina personliga uppgifter till USA och andra länder utanför EES-området där våra närstående bolag [och mottagare som är beskrivna ovan] är belägna. Dessa länders personuppgiftslagar kan komma att erbjuda ett mindre tillfredsställande skydd för dina personliga uppgifter än vad som erbjuds inom EES-området. Du kan dock vara förvissad om att PartyLite och dess närstående bolag kommer att fortsätta att tillämpa principerna enligt denna policy och tillämpliga lagar i förhållande till överförda personliga uppgifter. PartyLite kommer att bibehålla säkerheten och sekretessen för dina personliga uppgifter hos alla närstående bolag som de personliga uppgifterna överförs till. Länkar till andra webbplatser Alla länkar som kan finnas på PartyLites websida är tillgängliga endast för din bekvämlighet och PartyLite är inte förknippat med andra bolag som står bakom sådana websidor. Observera att varje websida har en egen policy för personliga uppgifter som kan avvika från PartyLites policy. Vi ber dig att bekanta dig med policyn för vår websida skilt. Undersökningar och tävlingar PartyLites websida kan begära att du överlämnar information på elektroniska blanketter för tävlingar eller för undersökningar. Om du väljer att överlämna sådan personlig information kommer vi att använda uppgifterna för att administrera ditt deltagande i liknande tävlingar och undersökningar. Vi kan också använda dessa personliga uppgifter för att ge dig information om t.ex. PartyLites produkter eller erbjudanden. Ändringar i policy för personliga uppgifter När eventuella ändringar sker i vår policy för personliga uppgifter kommer detta att anges på vår websida. Ditt godkännande av den aktuella policyn för personliga uppgifter kommer att antas vara ett generellt godkännande av den rådande policyn. Genom ditt fortsatta användande av denna websida godkänner du vår policy för personliga uppgifter. Det föregående gäller inte ändring i användandet av dina personuppgifter. Rätt till information, rättelse och ändring av uppgifter Du äger rätten att erhålla information om de uppgifter som PartyLite sparar, korrigerar eller ändrar. För att erhålla information eller ändra dina kontaktuppgifter, vänligen kontakta oss per post eller e-post på nedanstående adress. Kontakta oss Vänligen kontakta oss på per post eller e-post på nedanstående adress i frågor som berör vår policy för personliga uppgifter. PartyLite Oy Befästningsvägen 4 A FI-02600 Esbo Tel.: 08 400 44 101 info@sweden.partylite.com;

Privacy Policy

Sekretesspolicy Informationen på denna webbsida är insamlad av PartyLite. PartyLite är mån om att skydda dina personliga uppgifter och kommer att behandla dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vänligen läs nedan om vår policy för behadling av personliga uppgifter. Insamling och användning av personlig information PartyLite äger rättigheterna till all den information som finns på denna webbsida. Vi kommer inte att vidarebefordra eller överlåta dessa uppgifter till någon annan än den som uttryckligen anges. Vi kan samla in personliga uppgifter om dig på flera ställen på vår websida. I samarbetet med oss kommer det vara nödvändigt att överlåta personlig information om dig själv angående namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Övrig information, som t.ex. inkomst och kön, överlämnas endast på frivillig basis. Personliga uppgifter som du överlämnar till PartyLite kommer primärt att användas av oss för att etablera en kontakt med dig via en PartyLite kontaktperson. PartyLite kan också använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig angående aktuella uppdateringar eller aktuell utveckling inom PartyLite samt i frågor gällande PartyLites produkter och tjänster. Om du inte vill ha sådan aktuell information, vänligen meddela oss till den nedan angivna e-post adressen. Personliga uppgifter kommer inte att sparas längre tid än vad som är tillåtet enligt svensk lag eller enligt syftet för vilket de personliga uppgifterna har insamlats i enlighet med denna policy. Personliga uppgifter som med tiden inte längre är tillämpbara kommer att raderas från PartyLites system. En del av de uppgifter som du överlämnar kan utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), d.v.s. alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person. Säkerhet PartyLite har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra illegal tillgång, oavsiktlig förstöring eller förlust av dina personliga uppgifter. All information som samlas på denna websida kommer inte att sparas. Alla personliga uppgifter som sparas kommer att krypteras samt alla system som är uppkopplade på internet är utrustade med brandmurar och är regelbundet testade för att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kan spara information hos våra lokala PartyLite kontor eller sända information till vårt huvudkontor i Plymouth, Massachusetts, USA. Vi kommer dock att förvissa oss om säkerheten vid samtliga kontor. Cookies och IP-adresser En cookie är information som sparas på din hårdskiva och innehåller information om dig. PartyLite kan placera cookies på din hårdskiva för att underlätta användandet av vår websida och för att kunna göra personliga inställningar av dina tidigare besök på vår websida. Om du vill radera dessa cookies, kan de flesta internet browsers göra detta genom att förhindra att de sparas på din dator eller genom att ge en signal innan en cookie sparas på din dator. Om du vill lära dig mer om dessa funktioner kan du läsa mer om detta i instruktionerna till din internet browser eller under relevant hjälpavsnitt. Vi kan använda din IP-adress för att underlätta att identifiera problem med våra servers och för att administrera vår webbsida. Din IP-adress kan användas för att samla in generell demografisk information, att analysera besökarstatistik och det generella användandet av vår websida. Din IP-adress kommer inte att användas tillsammans med annan personlig information om dig, men den kommer att användas i utvecklingsarbetet av vår webbsida. Barn Vi har inte för avsikt att samla in information om barn under 18 år. I sådana fall där en förälder eller annan vårdnadshavare har överlåtit sådan information till oss och vill att informationen skall raderas, skall denna person kontakta oss på den e-post adress eller det telefonnummer som finns nedan i detta dokument. Vid sådana fall kommer vi att radera barnets uppgifter från våra system.. Vidareförmedling av information Vi kan vidareförmedla icke personligt identifierbar information till våra närstående samarbetspartners. Vi kan även vidareförmedla dina personliga uppgifter till andra bolag som hör till PartyLite koncernen. Även om vi kan visa länkar till samarbetspartners på vår websida, kommer vi inte att vidareförmedla någon personlig information till dessa. I enlighet med de syften som beskrivits ovan kan vi komma att överföra dina personliga uppgifter till USA och andra länder utanför EES-området där våra närstående bolag [och mottagare som är beskrivna ovan] är belägna. Dessa länders personuppgiftslagar kan komma att erbjuda ett mindre tillfredsställande skydd för dina personliga uppgifter än vad som erbjuds inom EES-området. Du kan dock vara förvissad om att PartyLite och dess närstående bolag kommer att fortsätta att tillämpa principerna enligt denna policy och tillämpliga lagar i förhållande till överförda personliga uppgifter. PartyLite kommer att bibehålla säkerheten och sekretessen för dina personliga uppgifter hos alla närstående bolag som de personliga uppgifterna överförs till. Länkar till andra webbplatser Alla länkar som kan finnas på PartyLites websida är tillgängliga endast för din bekvämlighet och PartyLite är inte förknippat med andra bolag som står bakom sådana websidor. Observera att varje websida har en egen policy för personliga uppgifter som kan avvika från PartyLites policy. Vi ber dig att bekanta dig med policyn för vår websida skilt. Undersökningar och tävlingar PartyLites websida kan begära att du överlämnar information på elektroniska blanketter för tävlingar eller för undersökningar. Om du väljer att överlämna sådan personlig information kommer vi att använda uppgifterna för att administrera ditt deltagande i liknande tävlingar och undersökningar. Vi kan också använda dessa personliga uppgifter för att ge dig information om t.ex. PartyLites produkter eller erbjudanden. Ändringar i policy för personliga uppgifter När eventuella ändringar sker i vår policy för personliga uppgifter kommer detta att anges på vår websida. Ditt godkännande av den aktuella policyn för personliga uppgifter kommer att antas vara ett generellt godkännande av den rådande policyn. Genom ditt fortsatta användande av denna websida godkänner du vår policy för personliga uppgifter. Rätt till information, rättelse och ändring av uppgifter Du äger rätten att erhålla information om de uppgifter som PartyLite sparar, korrigerar eller ändrar. För att erhålla information eller ändra dina kontaktuppgifter, vänligen kontakta oss per post eller e-post på nedanstående adress.. Kontakta oss Vänligen kontakta oss på per post eller e-post på nedanstående adress i frågor som berör vår policy för personliga uppgifter. PartyLite Oy Självstyrelsegränden 6 FI-02600 Esbo Tel.: 08 400 44 101 info@partylite.se SAFE HARBOR-SEKRETESSPOLICY PartyLite Worldwide, Inc. (tillsammans med koncernens moderbolag och filialer ¹, "PartyLite"), har utarbetat denna Safe Harbor-sekretesspolicy ("Safe Harbor-policy") för att lära dig hur vi hanterar personuppgifter om PartyLite-konsumenter som tillhandahålls till konsulter och ledare inom hela Europeiska unionen och Schweiz, eller i vissa europeiska länder som tillhandahålls av konsumenter direkt till PartyLite i samband med beställningen. I denna policy tar vi också upp hur PartyLite använder personuppgifter för sina konsulter och ledare i hela Europeiska unionen och Schweiz. PartyLite har certifierat sin efterlevnad och kommer att fortsätta att följa US-EU Safe Harbor Framework och US-Switzerland Safe Harbor Framework som anges i U.S. Department of Commerce genom att implementera denna Safe Harbor-policy. Mer information om Safe Harbor-program hittar du här. Denna Safe Harbor-policy är ett tillägg till PartyLites allmänna sekretesspolicy. Vid bristande överensstämmelse mellan denna policy och PartyLites sekretesspolicy med avseende på hur dessa personuppgifter hanteras, kommer Safe Harbor-policy att gälla. Information om uppgifter som PartyLite tar emot Viss information om PartyLite-konsumenter kommer överföras till PartyLite och finnas i USA. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsat till namn, personlig kontaktinformation, kreditkort eller annan betalningsinformation och beställd information (sammantaget "Beställd information"), som har lämnats till bolaget i samband med beställningen från PartyLite-konsulter och ledare i EU-länderna och Schweiz. Om PartyLite-konsumenter kan beställa online kommer beställd information som PartyLite tillhandahåller konsumenterna att överföras till PartyLite och upprätthållas i USA. Viss information om PartyLites konsulter och ledare kommer att överföras till PartyLite och finnas i USA. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsat till namn, personlig kontaktinformation, personnummer och vissa bank- eller kreditkortsuppgifter som behövs för att upprätthålla våra affärsrelationer (sammantaget "affärsinformation"), som har lämnats till bolaget i samband med att PartyLites oberoende konsulter har anmälts i EU-länderna och Schweiz. Användning av information PartyLite upprätthåller och använder beställd information för affärsändamål förenliga med de sekretessmeddelanden som deras dotterbolag i EU och Schweiz har. Åtkomst till beställd information begränsas till vissa PartyLite-anställda, konsulter och ledare som endast får använda beställd information för försäljnings- och kundserviceändamål. Beställd information kommer att lagras i PartyLites databassystem så länge som behövs för att uppfylla de affärssyften som de samlades in för och så länge som behövs för att upprätthålla PartyLites pågående relationer med sina kunder. Beställd information delas inte med utomstående tredje parter som inte omfattas av avtal med PartyLite, och överförs endast till tredje part som har avtal med PartyLite att stödja PartyLites verksamhet, försäljning och kundserviceändamål. PartyLite upprätthåller och använder affärsinformation som tillhör deras försäljningsstyrka för affärsändamål förenliga med de sekretessmeddelanden som deras filialer i EU och Schweiz har. Åtkomst till en individs affärsinformation begränsas till vissa PartyLite-anställda och medlemmar som ska kunna komma åt viss affärsinformation för PartyLites interna verksamhets- och försäljningssyften. Affärsinformation kommer att lagras i PartyLites databassystem så länge som behövs för att uppfylla de affärssyften som de samlades in för och så länge som behövs för att upprätthålla PartyLites pågående arbetsrelationer med sin säljstyrka. Affärsinformation delas inte med utomstående tredje parter som inte omfattas av avtal med PartyLite, och överförs endast till tredje part som har avtal med PartyLite att stödja PartyLites verksamhet och försäljningsändamål. Om PartyLite ändrar sina policyer och har för avsikt att antingen lämna ut beställd information eller affärsinformation till en utomstående tredje part, eller använda personuppgifter för ett ändamål som är oförenligt med dessa ändamål kommer PartyLite att informera dig och ge dig möjlighet att "välja bort". Dataintegritet PartyLite vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att beställd information och affärsinformation är tillförlitliga för dess avsedda användningsområde, korrekta, fullständiga och aktuella i den utsträckning som behövs. Tillgång PartyLite-konsumenter och medlemmar som tillhör PartyLites säljstyrka kan be att få titta på beställd information och affärsinformation som PartyLite upprätthåller genom att skicka en förfrågan till kundtjänst Customer Service Team. Om det är felaktigt, kan PartyLite-anställda, konsumenter, konsulter och ledare korrigera, ändra eller ta bort beställd information och affärsinformation. Säkerhet PartyLite använder sig av rimliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder för att säkra och skydda beställd information och personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse. Durchsetzung Efterlevnad Om du har några frågor eller funderingar ska du kontakta oss här. PartyLite kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister rörande användningen av beställd information och affärsinformation i enlighet med Safe Harbors principer. För klagomål och tvister som inte kan lösas mellan PartyLite och klaganden har PartyLite gått med på att lösa tvister genom att följa de regler som gäller hos International Centre for Dispute Resolution (ICDR), en division som tillhör American Arbitration Association (AAA) för att lösa klagomål och tvister som rör Safe Harbor-sekretessprinciper. AAA kan kontaktas här erreichbar. Kontaktinformation Kontaktinformation Om du har frågot om denna Safe Harbor-sekretesspolicy ska du kontakta oss på info@partylite.se, eller skriva till följande adress: PartyLite Worldwide, Inc. Internal Controls / Compliance Manager 59 Armstrong Road Plymouth, Massachusetts 02360 USA Ändringar i sekretesspolicyn Policyn kan från tid till annan ändras, i överensstämmelse med kraven i US-EU eller US-Swiss Safe Harbor-programmen. Alla ändringar i policyn kommer att träda i kraft när den reviderade policyn offentliggörs på webbplatsen. ¹ För denna policy omfattar dotterbolag och filialer PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite s.p. z.o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. och PartyLite S.r.l.;

I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Fortsätt

Terms and Conditions

Villkor Denna webbsida är auktoriserad för PartyLite. En annan webbsida som använder detta företags namn är gjord av en individ som inte har rättigheter till det. Om du har frågor eller önskar mer information hittar du telefonnummer och e-postadresser under de specifika webbsidorna för varje land. Policy om Personlig Integritet Informationen på denna webbsida är insamlad av PartyLite. PartyLite är mån om att skydda dina personliga uppgifter och kommer att behandla dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vänligen läs nedan om vår policy för behadling av personliga uppgifter. Insamling och användning av personlig information PartyLite äger rättigheterna till all den information som finns på denna webbsida. Vi kommer inte att vidarebefordra eller överlåta dessa uppgifter till någon annan än den som uttryckligen anges. Vi kan samla in personliga uppgifter om dig på flera ställen på vår websida. I samarbetet med oss kommer det vara nödvändigt att överlåta personlig information om dig själv angående namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Övrig information, som t.ex. inkomst och kön, överlämnas endast på frivillig basis. Personliga uppgifter som du överlämnar till PartyLite kommer primärt att användas av oss för att etablera en kontakt med dig via en PartyLite kontaktperson. PartyLite kan också använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig angående aktuella uppdateringar eller aktuell utveckling inom PartyLite samt i frågor gällande PartyLites produkter och tjänster. Om du inte vill ha sådan aktuell information, vänligen meddela oss till den nedan angivna e-post adressen. Personliga uppgifter kommer inte att sparas längre tid än vad som är tillåtet enligt svensk lag eller enligt syftet för vilket de personliga uppgifterna har insamlats i enlighet med denna policy. Personliga uppgifter som med tiden inte längre är tillämpbara kommer att raderas från PartyLites system. En del av de uppgifter som du överlämnar kan utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), d.v.s. alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person. Säkerhet PartyLite har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra illegal tillgång, oavsiktlig förstöring eller förlust av dina personliga uppgifter. All information som samlas på denna websida kommer inte att sparas. Alla personliga uppgifter som sparas kommer att krypteras samt alla system som är uppkopplade på internet är utrustade med brandmurar och är regelbundet testade för att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kan spara information hos våra lokala PartyLite kontor eller sända information till vårt huvudkontor i Plymouth, Massachusetts, USA. Vi kommer dock att förvissa oss om säkerheten vid samtliga kontor. Cookies och IP-adresser En cookie är information som sparas på din hårdskiva och innehåller information om dig. PartyLite kan placera cookies på din hårdskiva för att underlätta användandet av vår websida och för att kunna göra personliga inställningar av dina tidigare besök på vår websida. Om du vill radera dessa cookies, kan de flesta internet browsers göra detta genom att förhindra att de sparas på din dator eller genom att ge en signal innan en cookie sparas på din dator. Om du vill lära dig mer om dessa funktioner kan du läsa mer om detta i instruktionerna till din internet browser eller under relevant hjälpavsnitt. Vi kan använda din IP-adress för att underlätta att identifiera problem med våra servers och för att administrera vår webbsida. Din IP-adress kan användas för att samla in generell demografisk information, att analysera besökarstatistik och det generella användandet av vår websida. Din IP-adress kommer inte att användas tillsammans med annan personlig information om dig, men den kommer att användas i utvecklingsarbetet av vår webbsida. Barn Vi har inte för avsikt att samla in information om barn under 18 år. I sådana fall där en förälder eller annan vårdnadshavare har överlåtit sådan information till oss och vill att informationen skall raderas, skall denna person kontakta oss på den e-post adress eller det telefonnummer som finns nedan i detta dokument. Vid sådana fall kommer vi att radera barnets uppgifter från våra system. Vidareförmedling av information Vi kan vidareförmedla icke personligt identifierbar information till våra närstående samarbetspartners. Vi kan även vidareförmedla dina personliga uppgifter till andra bolag som hör till PartyLite koncernen. Även om vi kan visa länkar till samarbetspartners på vår websida, kommer vi inte att vidareförmedla någon personlig information till dessa. I enlighet med de syften som beskrivits ovan kan vi komma att överföra dina personliga uppgifter till USA och andra länder utanför EES-området där våra närstående bolag [och mottagare som är beskrivna ovan] är belägna. Dessa länders personuppgiftslagar kan komma att erbjuda ett mindre tillfredsställande skydd för dina personliga uppgifter än vad som erbjuds inom EES-området. Du kan dock vara förvissad om att PartyLite och dess närstående bolag kommer att fortsätta att tillämpa principerna enligt denna policy och tillämpliga lagar i förhållande till överförda personliga uppgifter. PartyLite kommer att bibehålla säkerheten och sekretessen för dina personliga uppgifter hos alla närstående bolag som de personliga uppgifterna överförs till. Länkar till andra webbplatser Alla länkar som kan finnas på PartyLites websida är tillgängliga endast för din bekvämlighet och PartyLite är inte förknippat med andra bolag som står bakom sådana websidor. Observera att varje websida har en egen policy för personliga uppgifter som kan avvika från PartyLites policy. Vi ber dig att bekanta dig med policyn för vår websida skilt. Undersökningar och tävlingar PartyLites websida kan begära att du överlämnar information på elektroniska blanketter för tävlingar eller för undersökningar. Om du väljer att överlämna sådan personlig information kommer vi att använda uppgifterna för att administrera ditt deltagande i liknande tävlingar och undersökningar. Vi kan också använda dessa personliga uppgifter för att ge dig information om t.ex. PartyLites produkter eller erbjudanden. Ändringar i policy för personliga uppgifter När eventuella ändringar sker i vår policy för personliga uppgifter kommer detta att anges på vår websida. Ditt godkännande av den aktuella policyn för personliga uppgifter kommer att antas vara ett generellt godkännande av den rådande policyn. Genom ditt fortsatta användande av denna websida godkänner du vår policy för personliga uppgifter. Det föregående gäller inte ändring i användandet av dina personuppgifter. Rätt till information, rättelse och ändring av uppgifter Du äger rätten att erhålla information om de uppgifter som PartyLite sparar, korrigerar eller ändrar. För att erhålla information eller ändra dina kontaktuppgifter, vänligen kontakta oss per post eller e-post på nedanstående adress. Kontakta oss Vänligen kontakta oss på per post eller e-post på nedanstående adress i frågor som berör vår policy för personliga uppgifter. PartyLite Oy Befästningsvägen 4 A FI-02600 Esbo Tel.: 08 400 44 101 info@sweden.partylite.com;

Privacy Policy

Sekretesspolicy Informationen på denna webbsida är insamlad av PartyLite. PartyLite är mån om att skydda dina personliga uppgifter och kommer att behandla dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vänligen läs nedan om vår policy för behadling av personliga uppgifter. Insamling och användning av personlig information PartyLite äger rättigheterna till all den information som finns på denna webbsida. Vi kommer inte att vidarebefordra eller överlåta dessa uppgifter till någon annan än den som uttryckligen anges. Vi kan samla in personliga uppgifter om dig på flera ställen på vår websida. I samarbetet med oss kommer det vara nödvändigt att överlåta personlig information om dig själv angående namn, adress, telefonnummer och e-post adress. Övrig information, som t.ex. inkomst och kön, överlämnas endast på frivillig basis. Personliga uppgifter som du överlämnar till PartyLite kommer primärt att användas av oss för att etablera en kontakt med dig via en PartyLite kontaktperson. PartyLite kan också använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig angående aktuella uppdateringar eller aktuell utveckling inom PartyLite samt i frågor gällande PartyLites produkter och tjänster. Om du inte vill ha sådan aktuell information, vänligen meddela oss till den nedan angivna e-post adressen. Personliga uppgifter kommer inte att sparas längre tid än vad som är tillåtet enligt svensk lag eller enligt syftet för vilket de personliga uppgifterna har insamlats i enlighet med denna policy. Personliga uppgifter som med tiden inte längre är tillämpbara kommer att raderas från PartyLites system. En del av de uppgifter som du överlämnar kan utgöra personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204), d.v.s. alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person. Säkerhet PartyLite har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra illegal tillgång, oavsiktlig förstöring eller förlust av dina personliga uppgifter. All information som samlas på denna websida kommer inte att sparas. Alla personliga uppgifter som sparas kommer att krypteras samt alla system som är uppkopplade på internet är utrustade med brandmurar och är regelbundet testade för att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Vi kan spara information hos våra lokala PartyLite kontor eller sända information till vårt huvudkontor i Plymouth, Massachusetts, USA. Vi kommer dock att förvissa oss om säkerheten vid samtliga kontor. Cookies och IP-adresser En cookie är information som sparas på din hårdskiva och innehåller information om dig. PartyLite kan placera cookies på din hårdskiva för att underlätta användandet av vår websida och för att kunna göra personliga inställningar av dina tidigare besök på vår websida. Om du vill radera dessa cookies, kan de flesta internet browsers göra detta genom att förhindra att de sparas på din dator eller genom att ge en signal innan en cookie sparas på din dator. Om du vill lära dig mer om dessa funktioner kan du läsa mer om detta i instruktionerna till din internet browser eller under relevant hjälpavsnitt. Vi kan använda din IP-adress för att underlätta att identifiera problem med våra servers och för att administrera vår webbsida. Din IP-adress kan användas för att samla in generell demografisk information, att analysera besökarstatistik och det generella användandet av vår websida. Din IP-adress kommer inte att användas tillsammans med annan personlig information om dig, men den kommer att användas i utvecklingsarbetet av vår webbsida. Barn Vi har inte för avsikt att samla in information om barn under 18 år. I sådana fall där en förälder eller annan vårdnadshavare har överlåtit sådan information till oss och vill att informationen skall raderas, skall denna person kontakta oss på den e-post adress eller det telefonnummer som finns nedan i detta dokument. Vid sådana fall kommer vi att radera barnets uppgifter från våra system.. Vidareförmedling av information Vi kan vidareförmedla icke personligt identifierbar information till våra närstående samarbetspartners. Vi kan även vidareförmedla dina personliga uppgifter till andra bolag som hör till PartyLite koncernen. Även om vi kan visa länkar till samarbetspartners på vår websida, kommer vi inte att vidareförmedla någon personlig information till dessa. I enlighet med de syften som beskrivits ovan kan vi komma att överföra dina personliga uppgifter till USA och andra länder utanför EES-området där våra närstående bolag [och mottagare som är beskrivna ovan] är belägna. Dessa länders personuppgiftslagar kan komma att erbjuda ett mindre tillfredsställande skydd för dina personliga uppgifter än vad som erbjuds inom EES-området. Du kan dock vara förvissad om att PartyLite och dess närstående bolag kommer att fortsätta att tillämpa principerna enligt denna policy och tillämpliga lagar i förhållande till överförda personliga uppgifter. PartyLite kommer att bibehålla säkerheten och sekretessen för dina personliga uppgifter hos alla närstående bolag som de personliga uppgifterna överförs till. Länkar till andra webbplatser Alla länkar som kan finnas på PartyLites websida är tillgängliga endast för din bekvämlighet och PartyLite är inte förknippat med andra bolag som står bakom sådana websidor. Observera att varje websida har en egen policy för personliga uppgifter som kan avvika från PartyLites policy. Vi ber dig att bekanta dig med policyn för vår websida skilt. Undersökningar och tävlingar PartyLites websida kan begära att du överlämnar information på elektroniska blanketter för tävlingar eller för undersökningar. Om du väljer att överlämna sådan personlig information kommer vi att använda uppgifterna för att administrera ditt deltagande i liknande tävlingar och undersökningar. Vi kan också använda dessa personliga uppgifter för att ge dig information om t.ex. PartyLites produkter eller erbjudanden. Ändringar i policy för personliga uppgifter När eventuella ändringar sker i vår policy för personliga uppgifter kommer detta att anges på vår websida. Ditt godkännande av den aktuella policyn för personliga uppgifter kommer att antas vara ett generellt godkännande av den rådande policyn. Genom ditt fortsatta användande av denna websida godkänner du vår policy för personliga uppgifter. Rätt till information, rättelse och ändring av uppgifter Du äger rätten att erhålla information om de uppgifter som PartyLite sparar, korrigerar eller ändrar. För att erhålla information eller ändra dina kontaktuppgifter, vänligen kontakta oss per post eller e-post på nedanstående adress.. Kontakta oss Vänligen kontakta oss på per post eller e-post på nedanstående adress i frågor som berör vår policy för personliga uppgifter. PartyLite Oy Självstyrelsegränden 6 FI-02600 Esbo Tel.: 08 400 44 101 info@partylite.se SAFE HARBOR-SEKRETESSPOLICY PartyLite Worldwide, Inc. (tillsammans med koncernens moderbolag och filialer ¹, "PartyLite"), har utarbetat denna Safe Harbor-sekretesspolicy ("Safe Harbor-policy") för att lära dig hur vi hanterar personuppgifter om PartyLite-konsumenter som tillhandahålls till konsulter och ledare inom hela Europeiska unionen och Schweiz, eller i vissa europeiska länder som tillhandahålls av konsumenter direkt till PartyLite i samband med beställningen. I denna policy tar vi också upp hur PartyLite använder personuppgifter för sina konsulter och ledare i hela Europeiska unionen och Schweiz. PartyLite har certifierat sin efterlevnad och kommer att fortsätta att följa US-EU Safe Harbor Framework och US-Switzerland Safe Harbor Framework som anges i U.S. Department of Commerce genom att implementera denna Safe Harbor-policy. Mer information om Safe Harbor-program hittar du här. Denna Safe Harbor-policy är ett tillägg till PartyLites allmänna sekretesspolicy. Vid bristande överensstämmelse mellan denna policy och PartyLites sekretesspolicy med avseende på hur dessa personuppgifter hanteras, kommer Safe Harbor-policy att gälla. Information om uppgifter som PartyLite tar emot Viss information om PartyLite-konsumenter kommer överföras till PartyLite och finnas i USA. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsat till namn, personlig kontaktinformation, kreditkort eller annan betalningsinformation och beställd information (sammantaget "Beställd information"), som har lämnats till bolaget i samband med beställningen från PartyLite-konsulter och ledare i EU-länderna och Schweiz. Om PartyLite-konsumenter kan beställa online kommer beställd information som PartyLite tillhandahåller konsumenterna att överföras till PartyLite och upprätthållas i USA. Viss information om PartyLites konsulter och ledare kommer att överföras till PartyLite och finnas i USA. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsat till namn, personlig kontaktinformation, personnummer och vissa bank- eller kreditkortsuppgifter som behövs för att upprätthålla våra affärsrelationer (sammantaget "affärsinformation"), som har lämnats till bolaget i samband med att PartyLites oberoende konsulter har anmälts i EU-länderna och Schweiz. Användning av information PartyLite upprätthåller och använder beställd information för affärsändamål förenliga med de sekretessmeddelanden som deras dotterbolag i EU och Schweiz har. Åtkomst till beställd information begränsas till vissa PartyLite-anställda, konsulter och ledare som endast får använda beställd information för försäljnings- och kundserviceändamål. Beställd information kommer att lagras i PartyLites databassystem så länge som behövs för att uppfylla de affärssyften som de samlades in för och så länge som behövs för att upprätthålla PartyLites pågående relationer med sina kunder. Beställd information delas inte med utomstående tredje parter som inte omfattas av avtal med PartyLite, och överförs endast till tredje part som har avtal med PartyLite att stödja PartyLites verksamhet, försäljning och kundserviceändamål. PartyLite upprätthåller och använder affärsinformation som tillhör deras försäljningsstyrka för affärsändamål förenliga med de sekretessmeddelanden som deras filialer i EU och Schweiz har. Åtkomst till en individs affärsinformation begränsas till vissa PartyLite-anställda och medlemmar som ska kunna komma åt viss affärsinformation för PartyLites interna verksamhets- och försäljningssyften. Affärsinformation kommer att lagras i PartyLites databassystem så länge som behövs för att uppfylla de affärssyften som de samlades in för och så länge som behövs för att upprätthålla PartyLites pågående arbetsrelationer med sin säljstyrka. Affärsinformation delas inte med utomstående tredje parter som inte omfattas av avtal med PartyLite, och överförs endast till tredje part som har avtal med PartyLite att stödja PartyLites verksamhet och försäljningsändamål. Om PartyLite ändrar sina policyer och har för avsikt att antingen lämna ut beställd information eller affärsinformation till en utomstående tredje part, eller använda personuppgifter för ett ändamål som är oförenligt med dessa ändamål kommer PartyLite att informera dig och ge dig möjlighet att "välja bort". Dataintegritet PartyLite vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att beställd information och affärsinformation är tillförlitliga för dess avsedda användningsområde, korrekta, fullständiga och aktuella i den utsträckning som behövs. Tillgång PartyLite-konsumenter och medlemmar som tillhör PartyLites säljstyrka kan be att få titta på beställd information och affärsinformation som PartyLite upprätthåller genom att skicka en förfrågan till kundtjänst Customer Service Team. Om det är felaktigt, kan PartyLite-anställda, konsumenter, konsulter och ledare korrigera, ändra eller ta bort beställd information och affärsinformation. Säkerhet PartyLite använder sig av rimliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder för att säkra och skydda beställd information och personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse. Durchsetzung Efterlevnad Om du har några frågor eller funderingar ska du kontakta oss här. PartyLite kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister rörande användningen av beställd information och affärsinformation i enlighet med Safe Harbors principer. För klagomål och tvister som inte kan lösas mellan PartyLite och klaganden har PartyLite gått med på att lösa tvister genom att följa de regler som gäller hos International Centre for Dispute Resolution (ICDR), en division som tillhör American Arbitration Association (AAA) för att lösa klagomål och tvister som rör Safe Harbor-sekretessprinciper. AAA kan kontaktas här erreichbar. Kontaktinformation Kontaktinformation Om du har frågot om denna Safe Harbor-sekretesspolicy ska du kontakta oss på info@partylite.se, eller skriva till följande adress: PartyLite Worldwide, Inc. Internal Controls / Compliance Manager 59 Armstrong Road Plymouth, Massachusetts 02360 USA Ändringar i sekretesspolicyn Policyn kan från tid till annan ändras, i överensstämmelse med kraven i US-EU eller US-Swiss Safe Harbor-programmen. Alla ändringar i policyn kommer att träda i kraft när den reviderade policyn offentliggörs på webbplatsen. ¹ För denna policy omfattar dotterbolag och filialer PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite s.p. z.o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. och PartyLite S.r.l.;

Fortsätt

I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Fortsätt